X
تبلیغات
ربات

چكيده روانشناسي هيلگارد

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

چکیده ی روان شناسی هلیلگارد ( فصل 1 و 5 )                                                                                                     پیاده سازی:وحید فلاحی

فصل اول :

سوالهایی که در دانش روانشناسی مطرح می شود با همه ی جوانب زندگی آدمی سرکار دارد . روانشناسی در عین حال که از طریق تاثیری که به قوانین و سیاست گذاری ها را بر زندگی ما اثر می گذارد . قوانین مربوط به تبعیض نژادی مجازات اعدام ، رفتار جنسی همه از نظریه ها و پژوهش های روانشناسی اثر می پذیرد . برای مثال قوانین مربوط به انحرافات جنسی که چهل و پنج سال اخیر دستخوش تغییرات چشمگیری شده اند یک درس مقدماتی در روانشناسی هم به شما کمک می کند که بفهمید چرا افراد به شیوه های معینی می اندیشند و عمل می کنند و هم در شما بصیرتی در نسبت به نگرشها و واکنشهای خودتان ایجاد می کند . علاوه بر این چنین درس را آماده می سازد تا ادعاهایی را که به نام روانشناسی عنوان می شود ارزیابی کنید . مثلا در روزنامه ها به عنوانهایی از نوع زیر برخوردیم :

1-     با شیوه های نوین روان درمانی می توان خاطرات را پس راند راب هستند یاد آورد .

2-     اضطراب ، از راه ضد تنظیمی موجهای مغزی رشد و غیره .

برای داوری درباره ی اعتبار چندین ادعاهایی به دو دسته اطلاعات نیاز داریم . نخست آنکه باید واقعیتهای اثبات شده در روانشناسی را بشناسیم تا بتوانیم بگویم هر ادعای تازه ایی با آن واقعیتها همخوانی دارد یا نه . اگر این هم خوانی وجود نداشته باشد می توان در اعتبار آن ادعا نزدیک کرد . دوم آنکه باید از دانش لازم برخوردار بود تا بتوان فهمید که دلایل ارائه شده درباره ی ادعای تازه تا چه اندازه با معیارهای متعارف شواهد علمی سازگارند . در این فصل نخست به انواع موضوعهای بررسی در روانشناسی می پردازیم به دنبال کوتاهی به خاستگاههای تاریخی روانشناسی ، از رویکردهای روانشناسان در بررسی موضوعات این علم گفتگو می کنیم .

روانشناسی را می توان چنین تعریف کرد : بررسی علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی (چند مثال)

1-  آسیب مغزی و بازشناسی چهره ها : نمونه ای از این حالت را در افرادی می بنیم که به علت آسیب به ناحیه معین از نیمکره راست مغز قادر به بازشناسی چهره آزاد نیستند . اما از سایر جهات رفتار تقریبا نابهنجاری دارند مورد مشهوری از این نابهنجاری را که«ادراک پویشی چهره یی » نامیده می شود . الیورماکس در قبالش با عنوان « فردی که زنش را به جانش گرفته بود» توصیف کرده است .

2-  نسبت دادن ویژگی ها به افراد .در نظر آورید به فروشگاه شلوغی شاهد صحنه ی زیر بوده اید : مردی که برای یکی از سازمانهای خیریه کار می کند به سمت یکی از مشتری ها می رود و از او درخواست اعانه می کند و مشتری چکی به مبلغ 45000 تومان به او می دهد . آیا می توان گفت این شخص آدم خیری است یا اینکه به علت حضور در چنین کاری از او سرزده است . طبق آزمایشهای انجام شده اکثر مردم فرد را آدم خیری به شمار می آورند . به دین ترتیب هر از ما بخواهند در مورد رفتار خاصی که از فرد بروز داده شده قضاوت کنیم معمولا ناخودآگاه این رفتار را به خود شخص نسبت می دهیم و نه به موقعیت .

3-  یا دزدودگی کودکی : اکثر بزرگسالان می توانند رویدادهای را از نخستین سالهای زندگی خود به خاطر آورند اما این کار فقط تا حدودی امکان دارد هر چند این دوره برای او سرشار از تجربه است .

4-  چاقی : تقریبا 35 میلیون آمریکایی دچار چاقی هستند . روانشناسان یکی از عوامل چاقی سابقه محرومیت از غذاست .

5-  اثر برنامه های پرخشونت رسانه ها و پرخاشگری کودکان : بسیاری بر این باورند که برنامه های خشونت بار تلویزونی موجب تاثیراتی در رفتار کودکان می شود . عده یی نیز معتقدند که تماشای این قبیل برنامه ها ممکن است نوعی اثر پالایشی داشته باشد به این معنا که ابزار پرخاشگری از راه تماشای آن سبب شود پرخاشگری کودکان کاهش یابد و به اصطلاح « از تنشان بیرون بریزند»

خاستگاههای تاریخی روانشناسی:

خاستگاههای تاریخی روانشناسی را می توان تا فلاسفه بزرگ یونان باستان پس گرفت . مشهورترین از آن سقراط ، افلاطون و ارسطوبودند . تقریبا که پدر پزشکی نامیده شده اند . تقریبا از معاصران سقراط بود و علاقه وافری به فیزیولوژی داشت . رشته ی که با بررسی کارکردهای جانداران و اندامهای آنها سروکار داردند .

نگرشی درونی در برابر تجربه گرایی : آیا توانایی های آدمیان فطری است یا از طریق تجربه کسب می شود . در دیدگاه فطری نگرشی گفته می شود که آدمیان با گنجینه ای از دانش و توان فهم واقعیت زاده می شوند . فیلسوفان آغازین به این باور بودند که دانش و فهم ادمی از طریق استدلال و اراده فکری دقیق دست یافتنی است . در قرن هفدهم دکارت برخی اندیشه ها را فطری به شمار می آورد . علاوه بر این دکارت به جانبداری  از این نظر نیز شهرت دارد که بدن آدمی را ماشینی می دانست که مثل هر ماشین دیگری قابل بررسی است . این دیدگاه سرآغاز رویکردهای پردازش اطلاعات درباره ی ذهن آدمی است . دیدگاه تجربه گرایی بر آن است که دانش از طریق تجربه ها و تعاملهای آدمی با جهان کسب می شود . این دیدگاه عمدتاً با نام جان لاک فیلسوف انگلیسی سده ی هفدهم پیوند دارد . لاک معتقد بود که ذهن انسان مثل روح نانوشته ای است که تجربه های جریان رشد او دانش و فهم را روی آن ثبت می کنند . این دیدگاه سرآغاز پیدایش روانشناسی تداعی گرد بود . مناقشه بین فطری و تجربه گرا امروز تحت عنوان مناقشه طبیعت – تربیت ادامه دارد .

اگر روانشناسان دیدگاه تلفیقی دارند حاکی از اینکه فرایندهای زیست شناختی بر اندیشه ها ، احساسها و رفتاراند می گذارند . اما تجربه نیز بر این پدیده ها ما اثر می گذارد .

آغاز روانشناسی علمی :

آغاز روانشناسی علمی را معمولا مقارن با تاسیس نخستین آزمایشگاه روانشناسی توسط ویلهم و فرمت در دانشگاه «لایبزیک» آلمان به سال 1879 می دانند و خاستگاه تاسیس ازمایشگاه وونت این باور بود که ذهن و رفتار را نیز همانند سیاره ها و مواد شیمیایی یا اندام های بدن آدمی می توان با روشهای علمی بدرستی تحلیل کرد . پژوهش های خود وونت عمدتا متمرکز بر حواس آدمی و بویژه حس بینایی بود وونت به درون گری که عنوان روشی برای بررسی فرآیندهای ذهنی اعتقاد و تکیه می کرد . درون فکری یعنی مشاهده و ثبت ادراک ها ، اندیشه ها و احساسهای شخصی توسط خودش . وونت خویشتن فکری را کافی ندانست بلکه آزمایش برای آن لازم را شمرد . اتکا به درون نگری بویژه رویدادهای ذهنی بسیار سیری کار می دانست .

ساخت گرایی و کارکرد گرایی :

در قرن نوزدهم در شیمی و فیزیک از راه تجزیه ترکیبات پیچیده تر (مولکولها) به عناصر آن ها تحول عظیمی نصیب این دو علم شد . تیچر استاد روانشناسی دانشگاه کرنل و یکی از پرورش یافتگان مکتب و وونت بود این شاخه روانشناسی را ساخت گرایی نامید که مقصودش از آن تحلیل ساختارهای ذهنی بود . ویلیام جیفر یکی از روانشناسان برجسته دانشگاه هاروارد این نکته را پیش کشید بجای تاکید بر تحلیل عناصر هشیاری بیشتر باید به بررسی ماهیت سیال و شخصی هوشیاری پرداخت رویکرد جیفر کارکرد گرایی نامیده می شد . منظور از کارکرد گرایی بررسی این مطلب است که ذهن چگونه کار می کند که جاندار موفق به انطباق و سازگاری با محیط و عمل در ان می شود .

رفتار گرایی :

در دهه 1920 ساخت گرایی که کارکرد گرایی جای خود را به سه مکتب جدید دارند رفتارگرایی روانشناسی گشتالت و روانکاوی . رفتارامری است  همگانی و هوشیاری امری خصوصی . واتسون بنیانگذار رفتار گرایی معتقد بود که تقریبا همه رفتارها حاصل شرطی شدن است و محیط از راه تقویت عادت های خاص رفتار شکل می دهد . رفتارگرایان معمولا پدیده روانشناختی را در چهرچوب محرک و پاسخ تحلیل می کردند . این ضد منجر ، پیدایش اصطلاح روانشناسی محرک – پاسخ (S-R) شد . روانشناسی S-R مجموعه اصطلاعاتی برای تبادل اطلاعات روانشناختی است اما امروزه غالبا واژگان فنی S-R در روانشناسی بکار می رود .

مشاهده :

مشاهده مستقیم : در مراحل اولیه پژوهش کاراترین راه پیشرفت در جهت توضیح یک چیز احتمالا مشاهده مستقیم بود . مشاهده پدیده تحت مطالعه در زمان وقوع آن. مشاهدات دقیق حیوانات و انسان نقطه آغاز برای از پژوهش های روانشناسی بود . بنابراین، پژوهشگران مشاهده کننده رفتارهایی که بطور طبیعی روی میدهند باید برای مشاهده گری و ثبت دقیق رخداد های آموزش ببندد . به طوری که سرگیری های خود آنان در آنچه گزارش می کنند تاثیر نگذارد . روشهای مشاهده ای اگر مساله مورد مطالعه تا حدودی زیست شناختی باشد ممکن است در آزمایشگاه صورت بگیرد . مطالعه کلاسیک جنبه های فیزیو لوزیکی تمایلات جنسی در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت که در آن تمایلات جنسی انسان و روشهایی برای مشاهده مستقیم پاسخ های جنسی در آزمایشگاه ابداع کردند . داده ها مشتمل بود بر :

1-   مشاهدات رفتار 2-ثبت تغییرات فیزیو لوژیکی 3-پاسخ به سوالات در مورد احساسهای شرکت کننده های قبلی . ضمن و پس از تحریک جنسی . هرچند پزوهشگران معتقد بودند که تمایلات جنسی انسان ابعاد بسیار دیگری در کنار بعد زیست شناختی دارد ، مشاهدات آنان در مورد جنبه های تشریحی و فیزیولوژیکی پاسخ جنسی در فهم ماهیت تمایلات جنسی انسان ، و نیز حس مسائل جنسی ، بسیار کمک کننده بود .

روش زمینه یابی : بعضی از مسائلی که مطالعه آنها با مشاهده مستقیم دشوار است ممکن است به طور غیر مستقیم و با استفاده از پرسشنامه یا مصاحبه مورد مطالعه قرار گیرد . پژوهشگرانی که از روش زمینه یابی استفاده می کنند ، به جای مورد مشاهده قرار دادن افراد ضمن انجام رفتاری خاص ، نظیر ورزش کردن منظم ، مقدار از انان در مورد علاقه به ورزش یا اقدام به ورزش  می کنند .

بنابراین روش زمینه یابی بیشتر از مشاهده مستقیم در معرض سوگیری قرار دارد . موضوع مورد توجه خاص اثرات مطلوب بودن از نظر اجتماعی هست ، که وقتی بعضی از افراد سعی می کنند خود را مطلوبتر نشان دهند روی می دهد . زمینه یابی همچنین برای کشف عقاید سیاسی مردم  ، اولویت تولیدات دیدگاه مردم ، نیازهای مراقبت بهداشتی و نظایر آنها مورد استفاده قرار گرفته است زمینه یابی کافی مستلزم ارائه پرسشنامه – که بطور دقیق پیش آزمایش شده باشد – به نمونه ای از افراد است که با روشهای طرح ریزی شده برای حصول اطمینان از اینکه نماینده جمعیت مورد مطالعه هستند ، انتخاب شده اند .

شرح های موردی : یک نوع دیگر مشاهده غیر مستقیم تهیه شرح حال است که زیست نامه مختصر یک یک فرد می باشد این کار مستلزم این است که از افراد خواسته شود گذشته خود را به خاطر آورند . این شرح حالها زیست نامه های برای کاربرد علمی هستند ، و منبع مهمی از داده ها برای روانشناسانی است که به مطالعات روی افراد می پردازند . یک محدودیت عمده شرح حال این است که بیشتر بر خاطرات بیماری و بازسازهای رخ دادهای قبلی مبینی است که غالبا دگرگون و ناقص اند . با این وجود شرح حال کمتر مورد استفاده در ساختن فرضیه و نظریه قرار می گیرد . به این طریق ، دانشمندان از شرح حالها همان استفاده را می کنند که پزشکان و درمانگران برای تشخیص گذاری و طرح ریزی درمان برای فردی خاص .

مرور منابع :

یک راه دیگر انجام پژوهشهای روانشناختی اقدام به مرور منابع است . مرور منابع یک خلاصه عالمانه از منابع پژوهش در زمینه یک موضوع خاص است . چون زمینه روانشناسی رشد سریعی دارد ، مرور منابع روزآمد اند برای اجتناب ناپذیر برای ارزیابی الگوها در شواهد علمی جمع آوری شده برای یک فرضیه یا تغذیه روانشناختی ناقص است .

مرور منابع به دو شکلد صورت می گیرد یکی مرور روایتی است که در آن نویسندگان برای توصیف مطالعاتی که قبلا صورت گرفته است از واژه استثنا که قدرت شده . روانشناختی قابل وصول را مرور بحث قرار می دهند یک نوع دیگر مرور ، که به طرز فزاینده علاقمندان بیشتری پیدا کرده فرا تحلیل است که در ان مسئولین از فنون آماری برای ترکیب و اشتنباج در مرور مطالعات انجام گرفته قبلی استفاده می کنند .

فرا تحلیل نتایج سیستماتیک و یک دست تر نسبت به مرور روایتی دارد .

اصول اخلاقی درپژوهش روانشناخیت :

پرن روان شناختی موجودات زنده را مورد مطالعه قرار می دهند لازم است نسبت به مسائل اخلاقی که در جریان انجام پژوهش پیش می آید حساس باشند .

پژوهش روی انسان : نخستین اصل حاکم بر مدارای اخلاقی با آزمونی های انسانی کمترین خطر است . در اکثر موارد ، خطرات مرور انتظار در پژوهش نباید فراتر از خطراتی باشد که در زندگی روزمره با آن برخورد می شود . تصمیم گیری در اینکه چه میزان استرش روان شناختی در یک طرح پژوهشی قابل توجیه است بیشتر خیلی روشن نیست . در جمعیت از قضایای  انسانی ، فلسفه اخلاقی و موضوعات وابسته به آنها باید آن را در نظر داشت . ژن ها حداکثر خودخواهی را دارند چون اگر چنین نبود دوام نمی یافتند .

افراد می توانند در به دست آوردن منابع و اجتناب از فقدان و خطر به دیگران کمک کنند و این کار را معمولا انجام می دهند . روشن ترین نمونه رفتار یاری دهی همان است که پدر و مادر نسبت به فرزندان خود نشان می دهند .

توضیح آشکار برای این رفتار این است که والدین قادر نخواهند بود کمک به فرزندان خود ژن های خود را به طرز موفقیت آمیز نشان دهند . اگر تولید مثل جنسی باشد و همسران رابطه اندکی با هم داشته باشند هر یک از اولاد فقط نیمی از ژن های هر والد را خواهند داشت . رفتار مساعدت آمیز نسبت به کل بستگان ، مد نظر فرزندان ممکن است به خود خواهی ژنتیک کمک کند . انتخاب خویشان عامل در غیر خودخواهانه به نظر رسیدن رفتار است علیرغم این تمایلات محبت آمیز ، انسان و سایر حیوانات معمولا توسط زیست شناسان کاملا خود خواه توصیف می شوند . مفهوم خودخواهی ، فقط اخیرا مفهوم فنی خود را به دست آورده و خارج از /// روان شناسی بکار گرفته شده است . خودخواهی هر خیر امروزه توسط برخی به عنوان معادل خودخدمتی بکار گرفته شده . تکویحا فقر خدمت به خود را می سازد یعنی آگاهی از اینکه از رفتاری خاص چه چیزی انتظار می رود . خودخواه تلقی کردن ژن ها نیز غیر ممکن است تمام انواعی که بدهکاری تکیه می کنند ، وفا داری و تمایلات در متن زندگی اجتماعی صمیمانه که در آن بستگان و همراهان بهرمند قدرت جبران جهت دار از تکامل می یابند . اصل دوم حاکم بر مدارای اخلاقی با آزمودن های انسانی رضایت آگاهانه است . باید به گروه مورد مطالعه از قبل جریان آزمایش را توضیح داد . ولی در بعضی موارد از قبل توضیح دادن نیز نمی تواند جوابی درست و معتبر به دست دهد . تنها راه این است که آزمایش برای خبر دادن به آنها انجام شود و بعد از آن بطور سریع اطلاع رسانی کنند . سومین اصل پژوهش اخلاقی حفظ اسرار است . اطلاعات باید محرومانه بماند . هزینه های مطالعه باید سبک سنگین شود (نه مالی و اقتصادی ) مثلا هزینه های مربوط به مناسبات انسانی .

رویکردهای رفتار گرایی :

در مقابل رویکرد روانکاوی به شخصیت ، رویکرد رفتارگرایی بر اهمیت متغیرهای محیطی یا موقعیتی رفتار تکیه می کند . در این دیدگاه رفتار عبارت است از تعامل مستمر بین متغیرهای شخصی و محیطی . شرایط محیطی رفتار را از طریق یادگیری شکل می دهد ؛ و رفتار به نوبه خود به محیط شکل می دهد .

یادگیری اجتماعی و شرطی شدن

شرطی شدن عامل

بسیاری از الگوهای رفتاری را از راه تجربه ی مستقیم می آموزند ( به این طریق که پاداش یا تنبیه می بینند . تقویت که ابزار رفتار آموخته شده را کنترل می کند ممکن است مستقیم باشد مانند پاداش ملموس تایید یا عدم تایید اجتماعی تشدید شرایط نامساعد و یا مشاهده یی (جانشینی) مانند مشاهده پاداش  دیدن و تنبیه شدن دیگران و یا خودگردانی باشد مانند ارزیابی فرد از عمل خودش از راه تمجید یا سرزنش خویش .

شرطی شدن کلاسیک :

وقتی کودک توسط والدین خود به خاطر انجام کار ممنوع تنبیه می شود این تنبیه پاسخی فیزیولوژیایی ایجاد می کند که همراه است با احساس گناه و اضطراب در نتیجه رفتار کودک فی نفسه ممکن است چنین پاسخ هایی را برانگیزد . شرطی شدن کلاسیک نیز می تواند به صورت مشاهده یی (جانشینی) عمل کند .

متغیرهای شناختی :

راتر مفهوم توانش رفتار را معرفی کرد به معنای بررسی احتمال بروز رفتار معینی در شرایطی معین مثل بیدار ماندن در سراسر شب برای امتحان توانش رفتار بستگی به دو متغیر دارد . انتظار و ارزش تقویت . مثلا دانشجویی که انتظار نمره عالی داشته باشد بیشتر احتمال دارد دست به چنین رفتاری بزند .

مرزهای پژوهش روانشناختی

پیام های عصبی و شخصیت

شواهد بسیار نشان می دهد که بعضی پیام های عصبی در تحول و رشد و تجلی صفات مختلف شخصیت نقش دارند . مهمترین پیام های عصبی در رابطه با شخصیت عبارتند از نوراپی نفرین و دوپامین . نوراپی نفرین بر ضربان قلب ، فشار خون و سطح انرژی اثر می گذارد . کسانی که طور مزمن مقدار کمتری از این پیام عصبی را دارند ، بیشتر آدماهیی گوشه گیر و ناسازگاند . دوپامین نقشی در کنترل حرکات بدن دارد و در بخش هایی از مغز وجود دارد که سبب می شوند شخص به سوی اشیاء و افراد پرجاذبه و گیرا کشیده شود .

بنابراین تصور می رود که دوپامین بر اجتماعی بودن و میزان فعالیت عمومی آدمی تاثیر می گذارد . پیام عصبی پراهمیت دیگر سروتونین است که به نظر می رسد نقشی در کنترل تکانه های رفتاری داشته باشد از آن جمله بر تکانه های هیجانی ، داروی معروف ضد افسردگی به نام پروزاک یکی از داروهای انتخابی برای کسانی است که دچار کمبود سرتونین هستند .

کسانی که پروزاک مصرف کرده اند غالبا گزارش می دهد که احساس می کنند « آدم بهتری » شده اند یعنی می توانند بیشتر کار کنند و علاقه زیادتری به جنس مخالف دارند .

تفاوت های فردی

والتر میشل نظریه پرداز یادگیری اجتماعی کوشیده است تا براساس متغیرهای شناختی زیر تفاوت های فردی را در نظریه یاد گیری اجتماعی جای دهد :

1-     قابلیت ها : قادر به انجام چه کارهایی هستید ؟

2-     روشهای رمز گرایی : به صحنه چگونه نگاه می کنی ؟

3-     انتظارات : رفتار ، چه نتایجی دارد ؟ انتظارات شخص راجع به نتایج رفتارهای گوناگون در انتخاب رفتارش نقش دارد .

4-     ارزش ذهنی : ارزش این کار چیست ؟ حتی افرادی که انتظارات مشابه دارند ممکن است رفتار متفاوت داشته باشند .

5-     سیستم های خودگردانی و طرح ریزی : چگونه می توانی آن کار را انجام دهی ؟ معیارها و قواعدی که مردم براساس آنها رفتارهایشان را تنظیم می کنند متفاوتند .

ماهیت بشر از دیدگاه رفتارگرایی

برخلاف رویکرد روانکاوی رفتارگرایی توجه بسیار ناچیزی به تعیین کننده های زیستی داشته و عمدتا بر عوامل محیطی تمرکز دارد . این رویکرد هم چنین تحت تاثیر فراوان نظریه های داروین قرار گرفته است . مردم ذاتا خوب یا بد نیستند بلکه به آسانی تحت تاثیر رویدادها و شرایط محیط قابل تغییر هستند . به تدریج نظریه پردازان یادگیری اجتماعی بر نقش فعال فرد در انتخاب و تغییر محیط تاکید کرده و شخص را نیروی علی در زندگی خودش به شمار می آورند .

ارزیابی رویکرد رفتارگرایی :           نتیجه ی آن شناخت روشن تر از روابط متقابل بین آدمی و شرایط محیط او و ارزش دادن به تفرد هر فرد انسانی است .

رویکرد انسان گرایی

روانشناسان انسان گرا را به عنوان «نیروی سوم» مطرح کردند . راه سومی در برابر دو روش دیگر این انجمن برای توصیف ماموریت خود چهار اصل را اتخاذ کرد :

1-     فردی که در حال تجربه کردن است مهمترین موضوع به شمار می رود . آنها را وقتی می توانیم بشناسیم و تصور کنیم که از دیدگاه شخصی خودشان به جهان و ادراک آنها از خودشان و احساس ارزشمند بودن شان دست به بررسی بزنیم .

2-     انتخاب گری ، خلاقیت و تحقق خویشتن موضوعات مهمتری است که باید در آدمی مورد بررسی قرار گیرد . مردم را فقط سایق های ابتدایی از قبیل جنسیت یا پرخاشگری و یا نیازهای فیزیولوژیایی مانند گرسنگی و تشنگی برنمی انگیزد .

3-     در انتخاب موضوع پژوهش باید معنا داشتن بر عینیت گرایی ارجح باشد . روانشناسان انسان گرا بر این باوند که باید موضوعهای مهم انسانی و اجتماعی را بررسی کرد ، حتی اگر به این بها باشد که روش های کمتر علمی به کار رود .

4-     ارزش نهایی شان و منزلت انسان است . مردم اساسا موجودات نیکی هستند . هدف روانشناسی شناخت است نه پیش بینی و کنترل مردم .

کارل راجرز بر این اعتقاد بود که گرایش ذاتی مردم به سوی رشد و کمال و تغییرات مثبت است . این مجموعه را « گرایش به خود شکوفایی » نامید . باور راجرز ه اولویت شکوفا شدن اساس روش درمانی «بی رهنمود» یا درمانجو مداری او را شکل داد این روش رواندرمانی هر انسان را دارای انگیزه و توان تغییر کردن می داند و خود فرد را از هر کس دیگری با صلاحیت تر برای تعیین سمت و سوی این تغییر می شمارد . مفهوم محوری در نظریه شخصیت راجرز مفهوم خویشتن یا خود پنداره است (راجرز این دو واژه را مترادف یکدیگر به کار می برد) . خویشتن یا خویشتن واقعی شامل تمام اندیشه ها ، ادراکات و ارزش هایی است که «من» یا «خودم» را می سازند . خود پنداره الزاما منعکس کنندهی واقعیت نیست ؛ ممکن است کسی بسیار موفق و مورد احترام باشد ولی خودش را شکست خورده بداند . راجرز همچنین بر ان بود که آدمی دارای خود آرمانی یا ایده آل است یعنی تصوری از آن کسی که می خواهیم بشویم و باشیم . هر چه خودآرمانی نزدیکتر به خود واقعی باشد شخص احساس تحقق یافتگی و رضایت بیشتری می کند .

ابرهام مزلو (1970-1908) وانشناسی مزلو با رویکرد کارل راجرز در بسیاری از موارد همپوشی دارد . مزلو سلسله مراتب نیازها را پیش کشیده است که در پایین ترین سطح از انگیزش های اولیه فیزیولوژیایی تشکیل می شود و به انگیزش های پیچیده تر روانشناختی می رسد که فقط هنگامی اهمیت پیدا می کنند که نیازهای اولیه ارضا شده باشند (نمودار 4-13را بینید). نیازهای هر سطح باید حداقل کمی ارضا شوند تا اینکه نیازهای سطح بعدی به صورت انگیزه نقش آفرین رفتار درآید . در جوامعی که مردم برای برطرف کردن نیاز به غذا و مسکن و امنیت باید سخت در تلاش باشند . فعالیت های هنری و علمی رشد نمی کنند عالیترین انگیزه یعنی «خود شکوفایی » را فقط هنگامی می توان ارضا کرد که تمام نیازهای دیگر برآورده شده باشند .

فصل5    اداراك

    در مبحث ادراك مي خواهيم بدانيم آدمي چگونه احساس هايش را يكپارچه مي كند و به صورت دريافتهاي اداركي در مي آورد و سپس اين دريافت هاي ادراكي را براي شناخت جهان به كار مي برد .(هر دريافت ادراكي نتيجه فرآيندي ادراكي است ) امروزه پژوهشگران در پي آنند كه ببينند دستگاه ادراكي براي حل چه مسائلي ساخته شده است . از اين منظر دو مسئله كلي مطرح است :

دستگاه ادراكي بايد مشخص كند كه:                    الف )اين شي چيست  ؟                                                 ب) در كجا قرار دارد؟

 اين دو مسئله در ساير دستگاههاي حسي نيز مطرح است. در بينايي، اصطلاح باز شناسي شي به معناي تشخيص معناي شي است . بازشناسي شي براي بقاي انسان ضروري است زيرا غالباً براي پي بردن به برخي از ويژگي هاي اساسي هر ابتدا بايد بدانيم آن شي چيست .تعيين مكان اشياء را مكان يابي فضايي يا به اختصار مكان يابي مي نامند كه آن نيز براي ادامه حيات ضروري است . علاوه بر بازشناسي و مكان يابي هدف ديگر دستگاه ادراكي ثبات ادراكي است ، يعني ثابت نگه داشتن شكل ظاهري اشياء به رغم تغيير دائمي تصوير آنها بر شبكيه چشم .

تقسيم كار در مغز

آن بخش از مغز كه به بينايي مربوط است. يعني قشر بينايي در همه جنبه هاي ادراك ديداري يا اغلب آنها دخالت داشته باشد ، هر ناحيه از قشر بينايي در كاركرد ادراكي خاصي تخصص يافته است .

قشر بينايي

مهم ترين ناحيه پردازش بينايي در مغز ناحيه اي است كه آن را قشر بينايي نخستين مي نامند . جايگاه آن را در بخش پسين يا خلفي مغز قرار دارد . اين نخستين ناحيه از قشر مخ است كه نورونهاي فرستنده پيام از چشم ، در آنجا به هم متصل مي گردند .

نورون هاي قشر بينايي نخستين هر يك تجزيه و تحليل فقط ناحيه بسيار بسيار كوچكي از هر تصوير را بر عهده دارد  . فايده چنين تقسيم كاري اين است كه تمام ميدان ديد به صورت همزمان و با نهايت ريزه كاري تجزيه و تحليل  مي گردد .

دستگاههاي باز شناسي و مكان يابي

باز شناسي اشياء بر عهده بخشي از دستگاه بينايي شامل قشر بينايي نخستين و ناحيه اي نزديك به بخش زيرين بخش مخ است . اما مكان يابي اشياء مركب از قشر بينايي نخستين و ناحيه اي از قشر مخ نزديك به بخش فوقاني مغز انجام مي گيرد .

جداسازي اشياء

تصويري كه بر شبكيه چشم مي افتد مجموعه اي است از قطعه هايي با درخشندگي و رنگهاي گونا گون دستگاه ادراكي ما اين قطعه ها را بصورت چند شي مجزا كه بر يك زمينه  قرار دارند سازمان مي دهد .

شكل و زمينه

اگر محركي دو يا چند بخش مجزا داشته باشد معمولاً قسمتي از آن را شكل و بقيه آن را زمينه مي بينيم . بخش هايي كه بعنوان شكل ديده مي شوند همان اشياي مورد توجه ما هستند . اين  بخش ها منسجم تر از زمينه در جلوي آن ديده مي شوند . اين ابتدايي ترين شكل سازماندهي ادراكي است .

ادراك فاصله :

براي دانستن جاي هر چيز ، بايد يا محل آن را معلوم كنيم . هر چند ادراك عمق كار آمد به نظر مي رسد .

نشانه هاي فاصله يا عمق :

شبكيه(جايگاه آغاز بينايي ) سطحي دو بعدي است . به اين ترتيب تصويري كه روي شبكيه تشكيل مي شود مسطح است و به هيچ و جه عمق ندارد . بنا براين بايد به كمك نشانه هاي دو بعدي با نشانه هاي عمق در جهاني سه بعدي فاصله را اثبات نماييم .

نشانه ي پنجم ،سايه و تيرگي است. وقتي سايه روي بخشي از خود شي سايه كننده بيفتد آن را تيرگي يا سايه مي گوييم . اگر سايه بر سطح ديگري به جز شي سايه كننده ايجاد شود آن را سايگي مي ناميم . هر دو نوع سايه ،نشانه هاي مهمي براي ادراك فاصله يا عمق است و اطلاعاتي درباره شكل شي، فاصله بين اشياء و محل منبع نور در صحنه مي دهد .

اشياء نزديكتر با سرعت زياد و اشياء دورتر با سرعت كمتري در جهت مخالف حركت مي كنند و اشياء بسيار دور نظير ماه نيز كاملاً بي حركت به نظر مي آيند . اين تفاوت ظاهري در سرعت حركت اشياء نشانه اي حاكي از فاصله آنها از ماست و اين نشانه را اختلاف منظر حركتي مي نامند.

ادراك فاصله و عمق با ديد دو چشمي بسيار بهتر از ديد يك چشمي است،چون دو چشم آدمي جدا از همند،هر يك اشياي سه بعدي را از زاويه اي مي بيند كه اندكي با زاويه ديد چشم ديگر فرق دارد.تفاوت ديد هر يك از دو چشم را ناهمخواني دو چشمي مي نامند.اين ناهمخواني براي اشياء نزديكتر بيشتر است و هر چه شي در فاصله دورتري باشد اين ناهمخواني كمتر مي شود.

در افرادِ بشر مغز، با استفاده از ناهمخواني دو چشمي براي اشياء مكانهاي گوناگوني را در فضا تعيين مي كند.اگر دو تصوير شي از ديد هر دو چشم در يك مكان باشند،مغز جاي شي را همين جايگاهي مي گيرد كه هر دو چشم بر آن ثابت شده اند.اگر تفاوت دو تصوير زياد باشد،مثل دو تصوير انگشت اشاره در مقابل ديدگان مغز نتيجه مي گيرد كه شي در فاصله اي بسيار نزديك است.

ناهمخواني دو چشمي گاهي مي تواند به نحوي به كار گرفته شود كه نوعي احساس فاصله غير واقعي به وجود آورد.با استفاده از دستگاهي به نام سه بعدي نما مي توان چنين تجربه اي را خلق كرد.اين دستگاه به هريك از دو چشم،تصوير متفاوتي ارائه مي دهد.همچنين در اسباب بازي هاي كودكان مثل View Master، عينك مخصوص با فيلترهاي رنگي يا قطبي كننده نور براي ديدن ديدن جلوه هاي ويژه فيلم ها و پوسترهاي سه بعدي كه به چشم جادويي مشهورند نيز از اين خاصيت استفاده شده است.

ادراك حركت:

براي جابجايي موثر در محيط،نه تنها محل اشياي ثابت بلكه خط سير اشياي متحرك را نيز بايد بدانيم.

حركت استرويوسكويي:

هنگامي شي را متحرك ادراك مي كنيم كه تصويرش روي شبكيه جابجا شود،اما حتي هنگامي كه چيزي روي شبكيه جابجا نشود باز هم آدمي حركت را ادراك مي كند.اين حركت،حركت استرويوسكويي است.مانند زماني كه وقتي در تاريكي دو لامپ كنارهم را به فاصله چند هزارم ثانيه به ترتيب روشن و خاموش كنيم چنين به نظر مي رسد كه لامپ واحدي حركت كرده.حركتي كه در فيلم ها مي بينيم نوعي حركت استرويوسكويي است.

حركت القائي:

مورد ديگري از ادارك حركت در غياب حركت شي در برابر شبكيه چشم،پديده حركت القائي است.وقتي شي بزرگي كه شي كوچكي را فرا گرفته حركت كند،چنين به نظر مي رسد كه شي كوچك حركت مي كند مانند شبهايي كه باد مي وزد به نظر مي آيد كه ماه به سرعت از ميان ابرها مي گذرد.

حركت واقعي:

تجزيه و تحليل چنين حركتي در شرايط معمولي بسيار پيچيده است.برخي خط سيرهاي حركت روي شبكيه را بايد ناشي از حركات  چشم بر روي صحنه اي ثابت دانست(مثل وقتي كتاب مي خوانيم) حركات ديگر را بايد به اشياي متحرك نسبت داد(حركت پرنده).از اين گذشته برخي اشياء كه تصوير شبكيه اي آنها ثابت است مي بايد متحرك ديده شوند(مثل وقتي كه پرواز پرنده را با نگاه دنبال مي كنيم).برخي اشياء كه تصويرشان بر شبكيه متحرك است بايد ساكن ديده شوند(مثل وقتي كه زمينه ثابت آسمان به علت آنكه چشمانمان پرنده را دنبال مي كند بر روي شبكيه چشم،جابجا مي شود.

آسمان به علت آنكه چشمانمان پرنده را دنبال مي كند بر روي شبكيه چشم جابجا مي شود.

پس تحليل حركت امري نسبي است.آدمي حركت را در شرايطي بهتر در مي يابد كه شي در زمينه اي ساختمند باشد(حركت نسبي) تا در شرايطي كه زمينه اي بي رنگ يكدست باشد كه تنها شي متحرك در آن ديده شود(حركت مطلق).

پديده اي مهم ديگري در بررسي حركت واقعي،انطباق انتخابي است كه به معناي زوال حساسيت به حركت در هنگام تماشاي حركت است اين انطباق از آن جهت انتخابي است كه بصورت زوال حساسيت نسبت به حركتي معين و حركات مشابه آن است و به نسبت به حركاتي كه تفاوت آشكاري با آن حركت از حيث جهت و سرعت دارد.مثلاً اگز مدتي به آبشاري خيره شويم و سپس به صخره كنار آن نگاه كنيم به نظر خواهد رسيد كه صخره به سمت بالا حركت مي كند.بيشتر حركت ها،اين نوع در حسي را در جهت مخالف خود ايجاد مي كنند.

مغز چگونه حركت واقعي را ادارك مي كند؟

برخي از جنبه هاي اين نوع حركت را نورونهاي ويژه اي در قشر بينايي رمز گرداني مي كنند هر كدام از اين نورونها تنها به برخي از حركت ها پاسخ مي دهند و هر يك به جهت سرعت خاصي بهتر پاسخ مي دهد.

انطباق انتخابي به حركت بالا رونده به اين علت است كه نورونهاي ويژه حركت بالا رونده در قشر بينايي«خسته» مي شوند.اما چون در همين حال نورنهاي ويژه حركت پايين رونده عملكردي در سطح عادي دارند.بنابراين نقش مسلطي در پردازش ايفا كنند و رد حسي حركت پايين رونده به وجود مي آيد.

وقتي شي روشني را كه در تاركي حركت ميكند (مانند هواپيما در شب) با چشم دنبال مي كنيم،حركتش را در مي يابيم.از آنجا كه چشمان ما شي را دنبال مي كند تصوير آن روي شبكيه تقريباً بي حركت مي ماند.

 اما چراحركت پيوستته و يكنواخت را ادارك مي كنيم؟

چون اطلاعات راجع به چگونگي حركت چشمها از ناحيه هاي حركتي در قسمت پيشاني مغز به قشر بينايي فرستاده مي شود و از اين طريق بر  ادراك حركت تاثير مي گذارد.در ديد معمولي،هم حركات چشم در كارند و هم حركات عمده تصوير شبكيه اي.دستگاه بينايي بايد اين دو منبع اطلاعات را تركيب كنند تا حركت را دريابد.

بازشناسي:

دومين كاركرد عمده ادراك يعني بازشناسي ماهيت و چيستي اشياء است.بازشناسي هر شي همان انتساب آن به يكي از مقولات است مثال پيراهن است.ظاهراً در بازشناسي «شكل» نقش اصلي را ايفا مي كند.

نخستين مرحله هاي بازشناسي:

در مراحل نخستين،دستگاه اداركي از اطلاعات موجود در شبكيه،به ويژه از تغييرات شدت نور،براي توصيف بر حسب عناصر ابتدايي مانند خطوط و لبه ها و زوايا استفاده مي كند.پس به كارگيري اين عناصر ابتدايي توصيفي از شي فراهم مي آورد،آنگاه اين توصيف شي را با توصيف اشياي گوناگون كه در حافظه بينايي ذخيره شده مقايسه مي كند و همخوان ترين آنها را در بر مي گيرند.مثلاً بازشناسي شي خاصي به عنوان حرف B به اين مناسبت كه به شكل آن شي با حرف B بهترجور در مي آيد تا به شكل ساير حروف.

ويژگي يا لبها در قشر مخ:

حساسيت نورونهاي اختصاصي در قشر مخ را از طريق ارائه محرك هاي گوناگون به قسمت هايي از شبكيه كه با اين نورونها در ارتباط اند بررسي مي كنند.اين نواحي شبكيه را ميدان پذيرندگي مي نامند.ياخته هاي ساده به محرك هاي خطي(مثلاً نوار باريك نور يا لبه هاي مرز بين نواحي روشن و تاريك) با  راستايي خاص و در جايي خاص از ميدان پذيرندگي خود پاسخ مي دهد.

ياخته هاي پيچيده نيز به نوارها يا لبه هايي با راستاي خاصي پاسخ مي دهند، اما لازم نيست محرك در جاي معيني از ميدان پذيرندگي آنها باشد.ياخته پيچيده در هر جايي از ميدان پذيرندگي خود به محرك ها پاسخ مي دهد و اين پاسخدهي تا زماني كه محرك در ميدان پذيرندگي ياخته حركت دارد ادامه مي يابد.در ياخته هاي فوق پيچيده نه تنها لازم است كه محرك در راستاي معيني باشد بلكه بايد طول خاصي نيز داشته باشد.اگر طول محرك از حد بهينه بيشتر باشد،پاسخ كاهش مي يابد و ممكن است به كلي متوقف شود.پژوهشگران ياخته هايي يافته اند كه به جاي پاسخ دادن به نوارها يا لبه هاي منفرد به ويژگي هاي شكي طول محرك از حد بهينه بيشتر باشد،پاسخ كاهش مي يابد و ممكن است به كلي متوقف شود.پژوهشگران ياخته هايي يافته اند كه به جاي پاسخ دادن به نوارها يا لبه هاي منفرد به ويژگي هاي شكلي پاسخ مي دهند.تمامي ياخته هايي كه بر شمرديم،ويژگي ياب ناميده مي شوند.ويژگي ياب ها را سنگ بناي ادارك شكل مي دانند.

رابطه اي بين ويژگي ها :  براي توصيف هر شكل،بر شمردن ويژگي هاي آن كافي نيست،بلكه بايد به رابطه بين ويژگي ها نيز توجه كرد.سالها پيش وقتي روانشناسان گشتاليتي بر اين اصل تاكيد مي كردند كه «كل،چيزي متفاوت از مجموع اجزاي آن است» همين روابط بين ويژگي ها را در نظر داشتند.

يكي از دلايل متفاوت بودن كل اين است كه كل ،ويژگي هاي اداركي جديدي خلق مي كند كه با بررسي اجزاي آن قابل فهم نيست.

دستگاه بينايي ابتداء تجزيه و تحليل هاي پيچيده اي روي شكل انجام مي دهد و پس از آن است كه نتايج اين تجزيه و تحليل ها را به هشياري مي فرستد.

مراحل بعدي بازشناسي:

شبكه ساده:مثل طرحهاي ساده بويژه حروف يا كلمات دست نوشته.انديشه اصلي طرح اين است كه هر حرف بر حسب ويژگي هاي معيني توصيف مي شود و دانسته هاي ذهن در مورد اينكه كدام ويژگي هاي معيني توصيف مي شود و دانسته هاي ذهن در مورد اينكه كدام ويژگي با كدام حروف همراهند،در شبكه اي از پيوند ها نهفته است.اين گونه طرحها را الگوي پيوند گرا مي نامند.گيرايي الگوهاي پيوند گرا در اين است كه كه به كمك آنها آسانتر مي توان دريافت كه شبكه هاي ياد شده چگونه در مغز،با آن همه نورون و روابط نورونها،شكل مي گيرند.از اين رو پيوندگرايي پلي است ميان الگوهاي روانشناختي و زيست شناختي.

شبكه هاي پيچيده تر واجد تمام خصوصيات شبكه ساده اند به اضافه پيوندهاي باز دارندده اي بين ويژگي ها.

ويژگي هاي شكلي اشياي معمولي پيچيده تر از خط و منحني وبيشتر مانند شكلهاي ساده هندسي است.بايد بتوان شي را با ويژگي هاي ابتدايي تري همچون خط و منحني تعريف كرد يا ساخت.يكي از طرح هاي پيشنهادي اين است كه ويژگيهاي شي را شامل چند شلك هندسي از قبيل استوانه،مخروط ،مكعب و منشور بدانيم اين ويژگيهايي را حجمهاي بنيادي مي نامند و بيدرين آنها را پيش كشيده است بيدرين معتقد است همه اشياي قابل شناسايي براي آدمي،به كمك 36 حجمي بنياد ي كه با چند رابطه فضايي محدود با هم تركيب شوند،توصيف شدني است.حجم هاي بنيادي تنها بر حسب ويژگي هاي ابتدايي از هم تميز داد.هر اندازه حجمهاي بنيادي يك شي ادراك پذيرتر باشند باز شناسي شي سهل تر است.بازشناسي اشياء هنگامي آسان تر است كه حجم هاي بنيادي آن مخدوش نشده باشد.براي توصيف شي هم هب ويژگي هاي آن شي و هم به روابط بين آن ويژگي نياز داريم.تمايز ميان فرايندهاي صعودي و نزولي از تمايزهاي اساسي در ادراك است.فرايندهاي صعودي تنها با درون دادها مثال مي شوند حال آنكه فرايندهاي نزولي با دانسته ها و انتظارات شخص به جريان مي افتند اكثر فرايندها از نوع صعودي اند فرايندهاي نزولي نيز نقش عمده اي در ادراك شي ايفا مي كنند.فرايندهاي نزولي همان فرايندهايي هستند كه در تاثير نيرومند بافت بر ادراك آدمي از اشياء و اشخاص نهفته اند.وقتي بافت مناسب باشد ادراك تسهيل مي شود و بافت نامناسب ادراك را دچار اختلال مي كند.اثر بافت وقتي بسيار شگفت انگيز مي شود كه محرك مبهم باشد يعني به بيش از يك صورت قابل ادراك باشد براي نشان دادن اثر بافت،لزومي ندارد شي محرك مبهم باشد فرض كنيد به شخصي نخست عكس صحنه اي را و سپس براي مدت بسيار كوتاهي عكس شي غيرمبهمي را براي بازشناسي نشان دهند اين بازشناسي هنگامي دقيق تر خواهد بود كه شي مزبور متناسب با آن صحنه باشد.در پردازش نزولي اميال و انگيزه ها مي توانند بر ادارك ما اثر بگذارند.انگيزه ها مي توانند تاثير زيان بارهم بر ادارك داشته باشند.اثر بافت و پردازش نزولي در مورد حروف و واژه ها نيز رخ مي دهد و نقش اساسي در خواندن ايفا مي كند به هنگام خواندن سطري از متن را با حركتي پيوسته و هموار دنبال نمي كنيم بلكه چشم ها به مدت كوتاهي مي ايستند و دوباره جهش مي كنند !در فاصله يي كه چشم ها مي ايستند و به تثبت موسوم است دستگاه بينايي اطلاعات را استخراج مي كند تعداد و نيز مدت زمان اين تثبيت ها عمدتاً تحت تااثير مقدار اطلاعاتي است كه درباره متن داريم و در نتيجه بستگي دارد به ميزان پردازش نزولي كه مي توانيم فرا بخوانيم وقتي با مطالب نا آشنا سر و كار داريم پردازش نزولي بسيار اندك است.اگر درون داد پراكنده يا ناكافي باشد پردازش نزولي حتي در نبود بافت هم رخ ميدهد.وقتي درون داد بسيار ضعيف باشد انتظارها ممكن است كاملا غلط از آب درآيد.فرايند بازشناسي شي معمولاً چنان خودكار و بي نياز از كوشش است كه اهميت آن را درك نمي كنيم اما اين فرايند بر اثر آسيب مغزي ممكن است دچار اختلال شود اختلاف بازشناسي را تحت عنوان كلي ادراك پرسشي  طبقه بندي مي كنند يكي از انواع ادراك پرسشي ،ادراك پرشيبي تداعي است ،كه مورد توجه خاص روانشناسان تداعی است ،که مورد توجه خاص روانشناسان است در این نشانگان،بیمارانی که نواحی قطعه گیجگاهی قشر مخشان دچار آسیب شده فقط با دیدن اشیاء می توننند آنها را بازشناسی کنند بعضی از مبتلایان به ادراک پرسشي تداعی تنها در بازشناسی برخی مقولات مشکل دارند شایعترین این گونه کاستیها از دست دادن توانایی بازشناسایی چهره است که ادراک پرسشي چهره نامیده می شود.دومین نوع کاستی در مقولات ناتوانی در بازشناسی واژه هاست که آنرا ناخوانی خالص می نامند.مبتلایان به این اختلال معمولاً در بازشناسی اشیای عادی و یا چهر ها مشکلی ندارند وحتی می توانند حروف منفرد را تشخیص دهند اما در تشخیص واژه هایی که می بیننند درمی مانند.در انواع دیگری از این کاستی توانایی بازشناسی جاندارانی از قبیل حیوانات و گیاهان و خوارکیها آسیب می بیند در موارد نادری هم بیمار قادر نیست اشیای بی جانی نظیر لوازم خانه را بازشناسد.در بحث از مکان یابی و بازشناسی وجود توجه بین توانایی انتخاب برخی از اطلاعات برای بررسی مفصل تر و نادیده گرفتن اطلاعات دیگر بطور قسمتی منظور می شود.ساده ترین راه توجه معطوف کردن فیزیکی گیرنده هایی حسی به سمت آن چیزهاست.

وارسی نیز مثل خواندن حرکت یکنواخت و پیوسته نیست بلکه یک رشته تثبیت های متوالی است.بدون حرکت چشم نیز می توان به طرز انتخابی به چیزی توجه کرد در آزمایش ها برای اثبات این مطلب از آزمودنی می خواهند مراتب پدیدار شدن تصویرش باشد در هر کوشش،آزمودنی به صفحه سفیدی خیره می شود پس نشانه و شی کوتاهتر از آن است که آزمودنی بتواند چشمانش را حرکت دهد.با این وجود آزمودنی آن شی را در محل نشانه دهی سریعتر از هر محل دیگر تشخیص می دهد.در شنوایی نزدیکترین چیز به حرکت چشم حرکت سر است به نحوی که گوش ها در جهت منبع صدا قرار گیرند.اما کارایی این مکانیسم توجه از موقعیت ها محدود است.با این به کمک شیوه های ذهنی می توانیم توجه خود را به صورتی انتخابی به پیام مورد نظر متمرکز کنیم.

دستگاه ادارکی ما محرک های توجه نشده را نیز(هم در بینایی و هم در شنوایی) تا حدی پردازش می کند- هر چند که هرگز به هوشیاری نرسند.

فقدان توجه مانع از دریافت همه پیام نمی شود بلکه دریا فت آن را تضعیف می کند.

پایه های عصب شناختی توجه:

به نظر می رسد که در توجه انتخابی دو دستگاه جداگانه در مغز در کارند.یکی از این دو دستگاه مسئول ویژگی های ادارکی شی از قبیل شکل و رنگ و مکان در فضاست.این دستگاه عهده دار گزینش شی از میان اشیاء بر اساس ویژگی های آنها و به دستگاه خلفی(پسین) موسوم است زیرا ساختارهای مغزی مربوطه یعنی قشر آهیانه ای و گیجگاهی و چند ساختار زیر قشری دیگر در پشت مغز قرار گرفته اند.

دستگاه دیگر،زمان و نحوه استفاده از ویژگی های شی را برای انتخاب در کنترل دارد.

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه هجدهم فروردین 1393 و ساعت 6:49 |
http://aliinventor78.persiangig.com/image/untitled3%20copy.jpg

+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 و ساعت 22:42 |
http://aliinventor78.persiangig.com/image/robo.jpg

+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 و ساعت 22:42 |
http://aliinventor78.persiangig.com/image/5405249840869381687kamel3.jpg

+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 و ساعت 22:41 |
http://aliinventor78.persiangig.com/image/1485_poster4.jpg

+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 و ساعت 22:41 |
دوستان گرامی اگرطرحی از الکتزونیک مشکلی داشتید به من نظر بدید تابراتون بزارم
+ نوشته شده توسط علیرضا در سه شنبه دوازدهم دی 1391 و ساعت 10:55 |
درساخت ربات این نیست که فقط بتونید از روی نقشه وصل کنید بلکه باید وصل کردن براتون بدون نقشه یه کار ساده باشه و بتونید برنامه نویسی ربات رو به راحتی انجام بدید.و اصلی ترین قسمت در روبات برنامه نویسی است.
+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه دهم تیر 1391 و ساعت 18:23 |
س دوستان برای اینکه بتونید ربات یا وسایل الکترونیکی جالب بسازید باید قطعات رو بخوبی بشناسید و بتونید به هم وصل کنید یه دفتر بردارید و کار هر قطعه رو بنویسید تادتون نره توی دنیای بزرگ الکترونیک شما روزی اگه ۱یا۲قطعه رو بشناسید و توی دفترتون ثبت کنید خیلی کاربردیه و اگه مشکل الکترونیکی داشتید نظر بگذاریدتا جوابتون رو بدم

+ نوشته شده توسط علیرضا در سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391 و ساعت 21:43 |
 • روباتهایی که می دوند، می جهند، می خزند، می لغزند و روی شش پا راه می روند!
 • روبات هایی که می بینند، می شنوند و موانع را تشخیص می دهند.
 • و بالاخره روباتهایی که از شما فرمان می برند
 • + نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه بیست و دوم فروردین 1390 و ساعت 18:21 |

  روباتی که در اینجا تصمیم به تو ضیح نحوه ساخت آنرا دارم بروی زمینه سفید بدنبال خط مشکی حرکت میکند. میکروکنترلر مورد استفاده در روبات ATmega8 می باشد. و کدهای برنامه روبات با استفاده از نرم افزار BASCOM ایجاد شده اند.

  روبات شامل دو موتور در طرفین خود می باشد، که جهت حرکت به جلو هر دو موتور را روشن می کند، زمان دور زدن به چپ موتور سمت چپ خاموش و موتور سمت راست روشن می شود و برای دور زدن به سمت راست موتور سمت راست خاموش و موتور سمت چپ روشن می شود. البته موتورهای بکار رفته DC موتور بوده و جهت کاهش سرعت و در نتیجه کنترل دقیق تر روبات از موتورهایی با گیربکس سرخود استفاده شده، که قیمت آن در بازار جمهوری تهران 7000 تومان است در صورتی که به این نوع موتور دسترسی ندارید میتوانید از موتورهای اسباب بازی گیربکس دار استفاده کنید، در غیر این صورت بایستی خودتان گیربکس را بسازید دقت داشته باشید که دور نهایی چرخش چرخهای روبات 60 دور بر دقیقه باشد.

  برای تشخیص مسیر از دو LED پر نور استفاده شده که سطح مسیر حرکت را روشن می کنند و انعکاس نور به فتو رزیستورهای قرار گرفته در زیر روبات برخورد می کند. اگر روبات روی خط باشد مقدار نور منعکس شده حداقل بوده و در نتیجه مقدار مقاومت آن افزایش میابد و ولتاژ دو سر آن افزایش می یابد و میکروکنترلر از روی این تغییر ولتاژ متوجه وجود خط می گردد.(در غیر این صورت نور منعکس شده زیاد بوده، مقدار مقاومت فتورزییستور کاهش میابد و ولتاژ دوسر آن کاهش میابد.)پس همانطور که ذکر شد میکرو کنترلر تغییرات ولتاژ فتورزیستور را احساس میکند. من برای این کار از مبدل های درونی آنالوگ به دیجیتال میکرو استفاده کردم. البته دو عدد فتورزیستور به همراه  دو LED جهت تشخیص طرفین مسیر استفاده شده.


  برنامه روبات به زبان BASIC نوشته شده در محیط BASCOM

  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 8000000


  Config Portd =
  Output                      'Portd used for control motor
  Config Adc = Single , Prescaler = Auto
  Start Adc                                   'Start Analog to Digital Converter

  Dim S1 As Word                             'S1 Right Sensor
  Dim S2 As Word                             'S2 Left Sensor

  Portd = 0
  Wait 3

  Do

  S1 = Getadc(3)                              'Read Sensor 1
  S2 = Getadc(5)                              'Read Sensor 2
   

  'portd.0 right motor
  If S2 > 400 Then Set Portd.0
  If S2 < 300 Then Reset Portd.0

  'portd.2 left motor
  If S1 > 400 Then Set Portd.2
  If S1 < 300 Then Reset Portd.2

  Loop
  End
                                           'end program


  .::لیست قطعات مدار روبات::.

   نقشه روبات دنبال کننده خط طراحی شده توسط مهندس حسین لاچینی www.HLachini.com

   --میکرو کنترلر ATmega8 یک عدد

  --آی سی رگولاتور7805 یک عدد

  --آی سی ULN2803 یک عدد

  --موتور 5 ولتی با گیربکس و دور بر دقیقه 60 دو عدد

  --رله 5 ولتی دو عدد

  --دیود 1N4001 دو عدد

  --مقاومت 10کیلو اهمی دو عدد

  --مقاومت 330 اهمی دو عدد

  --فتورزیستور کوچک دو عدد

  --دیود نورانی سفید پر نور دو عدد

  --خازن 330 میکروفاراد دو عدد

  --برد هزار سوراخ 11.5 در 6.5 سانتی متر


  .::لیست قطعات مکانیک روبات::.

  --چرخ ماشین اسباب بازی کوچک دو عدد

  --فولی ضبط صوت جهت چرخ وسط یک عدد

  --پیچ اسپیسر (Spacer) سه سانتی به همراه مهره چهار عدد

  --ترمینال برق چهار خانه یک عدد

  --تخته سه لا 12 در 12 سانتی متر


  مراحل ساخت مکانیک روبات


   روبات دنبال کننده خط طراحی شده توسط مهندس حسین لاچینی

   روبات دنبال کننده خط طراحی شده توسط مهندس حسین لاچینی

   روبات دنبال کننده خط طراحی شده توسط مهندس حسین لاچینی

  + نوشته شده توسط علیرضا در یکشنبه چهاردهم فروردین 1390 و ساعت 18:24 |

  لوازم جانبی

   

  مجموعه کنترل مدار منطقی
  Logic Pack 1

  roborider u13 برد کنترل 

  پک لاجیک ۱، محصول جدید شرکت هوشمند افزار، برای کنترل روبات‌ها می‌باشد.
  این مجموعه بر اساس ایده‌ای نو و با الهام از محصولات رایج کنترل صنعتی این امکان را به دانش‌آموزان و دانشجویان می‌دهد تا به آسانی و بدون احتیاج به رایانه و برنامه‌نویسی، روبات خود را هوشمند سازند.
  این پک با محصولات KAI-ROBOT سازگار می‌باشد و به گونه‌ای طراحی شده است که حتی دانش‌آموزان دبستانی آن را به راحتی درک و از آن استفاده می‌نمایند.
  پک لاجیک ۱ شامل سنسورهای مادون قرمز و تماسی، درایورهای موتور، مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال، مدارهای تأخیر و ... می‌باشد.

   

  مجموعه کنترل مدار منطقی
  Logic Pack 2

   

  پک لاجیک ۲، در ادامه مجموعه لاجیک ۱ ارائه می‌گردد.
  پک لاجیک ۲ شامل سنسورهای نوری و صدا، نمایشگرهای LED، درایور موتور، انواع اپراتورهای منطقی نظیر AND, OR, NOT و ... می‌باشد.

   


  برد کنترل روبات تعقيب خط
  Roborider μ13 

  roborider u13 برد کنترل

  روبورایدر μ13 یک برد کنترل بر پایه میکروکنترلر ATTINY 13 از سری AVR ساخت شرکت Atmel می‌باشد. از این برد که دارای امکانات ویژه برای کنترل روبات تعقیب خط (به خصوص Roborider) می‌باشد می‌توان برای کنترل سایر روبات‌ها و دستگاه‌ها نیز بهره برد. در این راستا از ورودی/خروجی‌های میکروکنترلر ATTINY 13 تا حد امکان حداکثر استفاده صورت گرفته است.

   


  ريموت کنترل ۴ کاناله

  ریموت کنترل ۴ کاناله
  • نحوه ارتباط: امواج رادیویی (RF)

  • تعداد کانال: ۴

  • تعداد خروجی‌های مستقل: ۲

  • تعداد سوکت به ازای هر خروجی: ۲ (چپ‌گرد و راست‌گرد)

  • نوع سوکت: سوکت ۶۱۶ (سازگار با موتورهای KAI-ROBOT)

  • تغذیه گیرنده: ۴ عدد باطری قلمی (برای موتورها و مدار گیرنده)

  • تغذیه فرستنده: ۲ عدد باطری قلمی

  • فرکانس‌های ارائه شده: ۲۷، ۳۵، ۴۰، ۴۹ مگاهرتز


  موتور گيربکس قوی سازگار با KAI

  KAI موتور گیربکس قوی سازگار با
  • ولتاژ نامی: ۱۲ ولت DC

  • نسبت گیربکس: ۱ به ۱۵

  • سرعت: ۸۰۰ دور در دقیقه

  • گشتاور: 0.5 kgf.cm (در حالت توقف: ۲ kgf.cm)

  • اتصال الکتریکی: سازگار با محصولات KAI-ROBOT (رابط  ۶۱۶)

  • اتصال  مکانیکی: سازگار با محصولات KAI-ROBOT

  + نوشته شده توسط علیرضا در جمعه دوازدهم فروردین 1390 و ساعت 10:42 |

  محصولات کای روبات

  کیتهای KAI ROBOT دارای انعطاف فراوان برای ساخت انواع روبات می‌باشد. این کیت دارای ساختارهای مهندسی و در عین حال ساده نسبت به سایر کیتهای مشابه می‌باشد. استفاده از پیچ و مهره و قطعات فلزی و پلاستیکی پایه از ویژگیهای این کیت می‌باشد که به آن قابلیت شبیه سازی بسیاری از ساختارها و مکانیزم‌های موجود را داده است.
  به کمک این کیت ابتدا مفاهیم مکانیک و انواع مکانیزم به ویژه مکانیزم های کاربردی در روباتیک آموزش داده می‌شود سپس به تدریج مفاهیم کنترل به کمک کنترل کننده‌های منطقی که برای اولین بار توسط شرکت هوشمند افزار طراحی و ارائه شده است به آن اضافه می‌شود و در نهایت نحوه برنامه‌نویسی و کنترل روبات به صورت ساده و پیشرفته توسط کنترل کننده KRC آموزش داده می‌شود.
  این مجموعه دارای انواع کیت و ۸ سطح آموزشی برای دوره دبستان، ۶ سطح آموزشی برای دوره راهنمایی و ۴ سطح آموزشی برای دوره دبیرستان می‌باشد و شامل انواع قطعات مکانیکی نظیر انواع تسمه، چرخ‌دنده، پولی و ... و نیز موتور و سروموتور می‌باشد، کیت الکترونیک شامل کنترل کننده الکترونیکی، انواع سنسور، و نرم‌افزار GUI و نرم‌افزار پیشرفته برنامه‌ریزی ربات می‌باشد.

  تانک هوشمند
  هزارپا

  مجموعه قطعات

  کیت KAI ROBOT شامل تعداد بسیار زیادی قطعه می‌باشد که با توجه به قطعات و ابزار موجود در دنیای واقعی ساخته شده‌اند:


  قطعات مکانیکی
  • انواع نبشی

  • انواع محور

  • انواع ناودانی

  • انواع صفحه

  • انواع بوش

  • انواع قطعات مربوط به زنجیر

  • میل‌لنگ

  • انواع چرخ‌دنده

  • انواع پولی

  • انواع تسمه

  • انواع چرخ و لاستیک چرخ

  • انواع پیچ و مهره

  • موتور گیربکس

  • ...

  روبات دوپا 
   


  جعبه قطعات سطح‌بندی‌شده

   

  هر سطح آموزشی دارای مجموعه قطعات مختص خود می‌باشد که به کمک آن دانش‌آموزان می‌توانند مثال‌های آموزشی آن سطح را بسازند.

    جعبه قطعات سطح ۱ تا ۴
   


  جعبه قطعات Smart Pack

   

  مجموعه Smart Pack ‌علاوه بر این که حاوی قطعات تمامی سطوح می‌باشد قطعات خاصی نیز جهت ساخت مدل‌های خلاقیتی دارد.

    Smart Pack جعبه کامل قطعات
   


  مجموعه KRC W

  کنترل کننده KRC W، نسخه جدید KRC،مشابه PLC در سیستم‌های اتوماسیون صنعتی عمل می‌نماید. قطعات این مجموعه عبارتند از:


  KRC مجموعه
  • واحد کنترل

  • کابل: کابل USB جهت انتقال برنامه

  • تعداد سنسور مادون قرمز: ۲

  • تعداد سنسور نوری: ۱

  • تعداد سنسور تماسی: ۱

  • تعداد سنسور صدا: ۱

  • تعداد بورد LED (خروجی): ۲

  • تعداد سروموتور: ۳ عدد

  • برنامه: KAILAB W

  • دفترچه راهنما

   

   

  KRC W کنترلر
  • خصوصیات واحد کنترل:

   • پردازشگر: ATMEGA128 RISC Microcontroller

   • تعداد ورودی/خروجی: ۱۰ پورت قابل تعریف
    ۸ پورت قابل تعریف به صورت ورودی آنالوگ، ورودی دیجیتال یا خروجی دیجیتال
    ۲ پورت قابل تعریف به صورت ورودی دیجیتال یا خروجی دیجیتال

   • تعداد خروجی‌های موتور (DC) جریان مستقیم: ۲

   • تعداد خروجی‌های سروموتور: ۶

   • نوع بوق: داخلی

   • پروتکل برنامه‌ریزی: USB

   • زبان برنامه‌نویسی: فلوچارت (KAILAB W)

   • زبان برنامه‌نویسی پیشرفته: C

   • تغذیه: ۶ عدد باطری قلمی یا از طریق آداپتور ۹ ولت DC

   


  روبات تعقيب خط KAI-RIDER

   

  روبات تعقیب خط  KAI-RIDER به کمک کنترل کننده مدار منطقی با سرعت بسیار زیاد خطوط سیاه را دنبال می‌کند. از ویژگیهای منحصر به فرد این ربات تعقیب خط، داشتن کتاب آموزشی می‌باشد.

   
  KAI RIDER روبات مسیریاب مدارمنطقی
   


  روبات تعقيب خط KAI-RIDER W

   

  ربات تعقیب خط  KAI-RIDER به کمک کنترل کننده مدار منطقی با سرعت بسیار زیاد خطوط سیاه را دنبال می‌کند. به کمک این مجموعه به سرعت می‌توانید با مفاهم اولیه تعقیب خط آشنا شوید.

   
  KAI RIDER W روبات مسیریاب مدار منطقی
   


  روبات تعقيب خط KAI-RACER W

   

  ربات تعقیب خط KAI-RACER W یک ردیاب میکروکنترلری قابل‌ برنامه‌ریزی با سرعت بالا می‌باشد که برای رقابت‌های ردیابی‌ و  حل Maze استفاده می‌شود.

   
  KAI RACER W روبات تعقیب خط و حل ماز میکروکنترلری
   


  روبات Survival

   

  این مجموعه  که شامل دو روبات میکروکنترلری است در مسابقات Survival استفاده می‌شود. در مسابقات Survival هر تیم مرکب از دو روبات باید توپ‌ها را از زمین خود جمع کند و آن‌ها را به داخل زمین حریف بیاندازد.

   
  Survival روبات میکروکنترلری


  لوازم جانبی

   

  حسگرها

  KAI انواع سنسور
  • سنسور مادون قرمز

  • سنسور نوری

  • سنسور تماسی

  • سنسور صدا

  • بورد خروجی LED

   

  موتورگيربکس DC

  DC موتور گیربکس

  ولتاژ نامی: ۶ ولت
  نسبت گیربکس: ۴۸
  سرعت موتور (بدون گیربکس): ۱۵۰۰۰ rpm

   

  سرو موتور

  سرو موتور

  گشتاور: 3.5 کیلوگرم سانتیمتر (در 6 ولت)
  سرعت: 0.15 ثانیه بر 60 درجه (در 6 ولت)

   

  راه‌انداز موتورهای DC

  به کمک راه انداز موتور DC با عنوان Power Pack می‌توان موتورهای KAI را به حرکت در آورد و سرعت و جهت آن‌ها را تغییر داد:

  DC راه‌انداز موتورهای
  • تعداد کانال: ۲

  • تعداد خروجی‌های مستقل: ۱

  • تعداد سوکت به ازای هر خروجی: ۲ (چپ‌گرد و راست‌گرد)

  • نوع سوکت: سوکت ۶۱۶ (سازگار با موتورهای KAI-ROBOT)

  • تغذیه: ۴ عدد باطری قلمی

  • ماکزیمم جریان خروجی: ۳ آمپر

   

  نرم‌افزار KAILAB

  KAILAB نرم‌افزار

  KAILAB نرم‌افزار برنامه‌نویسی KRC می‌باشد. به کمک این نرم‌افزار به راحتی می‌توان برنامه روبات را به فرمی شبیه فلوچارت پیاده‌سازی نمود. همچنین در سطوح پیشرفته‌تر می‌توان این برنامه را تبدیل به کد به زبان برنامه‌نویسی C نمود و از این طریق از ابزار قدرتمند زبان C استفاده کرد.
  نسخه جدید این برنامه با عنوان KAILAB W نسبت به نسخه قبلی آن تفاوت‌های چشم گیری یافته است.

   

  کتابهای آموزشی

  کتاب‌های آموزشی

  از ویژگی‌های کیت KAI-Robot برنامه آموزشی کاملی است که در ۴ سطح و ۸ کتاب آموزشی ارائه می‌گردد.

  + نوشته شده توسط علیرضا در جمعه دوازدهم فروردین 1390 و ساعت 10:15 |
   


   

  مجموعه اولو


  مجموعه روباتیک OLLO به همراه برنامه آموزشی جذاب خود، برای آموزش روباتیک از سنین پیش دبستانی به بالا می‌باشد.


  اولو متنوع است!

  آیا از ساخت ربات‌های چرخ‌دار خسته شده‌اید؟
  با اولو می‌توانید ربات‌های دوپا، چهارپا، شش‌پا، یک صورت خندان و ... بسازید!
  با اضافه شدن موتورها و سنسورها در سطوح بالاتر ربات‌ها متنوع‌تر و جذاب‌تر نیز می‌گردند.

  اولو و تنوع


  اولو خلاقيت است!

  آیا از اسباب‌بازی‌های ثابت و بدون حرکت خود خسته شده‌اید؟
  به کمک اولو می‌توانید روبات‌هایی را که آرزو دارید، بسازید.
  به کمک پرچ‌های ابداعی اولو می‌توان قطعات را از دو طرف به هم محکم نمود یا به صورت مفصل متحرک به هم وصل نمود.

  اولو و خلاقیت


  اولو زيبا است!

  آیا هنوز فکر می‌کنید کیت‌های رباتیک زشت و بد شکل هستند؟
  سعی کنید به کمک اولو شخصیت‌های بامزه، زیبا و خوش رنگ بسازید.

  اولو و زیبایی


  اولو سرگرمی است!

  اولو به کودکان کمک می‌کند تا خلاقیت و افکار علمی خود را پرورش دهند.
  کودکانی که با اولو بازی کرده‌اند قدرت تمرکز و میل به یادگیری شگفت آوری از خود بروز داده‌اند.

  اولو و سرگرمی


  اولو علم است!

  مفاهیم علمی نظیر شتاب، اصول قرقره‌ها، اینرسی، کشش و ... را به کمک OLLO و برنامه آموزشی جذاب آن بیاموزید.

  اولو و مفاهیم علمی
  اولو و مفاهیم علمی
  اولو و مفاهیم علمی
  اولو و مفاهیم علمی


  اولو هوشمند است!

  برنامه RoboPlus یک نرم افزار ویژه جهت برنامه‌نویسی ربات می‌باشد و به کمک آن می‌توان هم برای اولو و هم برای مجموعه‌های پیچیده‌تر نظیر بیولوید برنامه‌نویسی نمود.

  اولو و برنامه نویسی


  اولو کم مصرف است!

  آیا از این که باطری ربات شما خیلی زود تمام می‌شود ناراضی هستید؟
  اما اولو مجموعه‌ای کم مصرف است و شما را از تعویض مداوم باطری نجات می‌دهد.

  اولو و انرژی


  کيت‌های اولو

   

  OLLO Figure

     OLLO Figure قطعات کيت
  OLLO Figure کیت

  OLLO Figure مثال‌هایی از کیت

  OLLO Action

   


  OLLO Action قطعات کیت
  OLLO Action کیت

  OLLO Action مثال‌هایی از کیت
   
   

  OLLO Bug

     OLLO Bug قطعات کیت
  OLLO Bug کیت

  OLLO Bug مثال‌هایی از کیت 
   

   

   

  + نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه دهم فروردین 1390 و ساعت 14:57 |

   

  دانشمندانی که این روش را ابداع کرده اند می گویند این روش می تواند به میلیونها نفر در مناطق فقیر جهان کمک کند تا با هزینه پایینی برق مورد نیاز خود را تامین کنند.
  تولید برق از سیب‌زمینی


  دانشمندان به روشی دست یافتند که می توان با هزینه پایین از سیب زمینی برق تولید کرد.
   
  به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، محققان به این نتیجه رسیده اند که می توان از سیب زمینی برای تولید برق هم استفاده کرد.

  در این روش سیب زمینی آب پز شده را در میان دو الکترود از جنس روی و مس قرار می دهند. در واقع پختن سیب زمینی در آب به منظور پایین آوردن مقاومت داخلی آن در برابر جریان الکترونها و بازدهی بیشتر است.

  بررسی ها نشان داده است برق به دست آمده از سیب زمینی آب پز ده برابر بیشتر از سیب زمینی خام است.

  یک باتری سیب زمینی می تواند تا بیست ساعت برق تولید کند که با آن می توان دستگاههای کم مصرف پزشکی و روشنایی را روشن کرد.

   اگر چند عدد از آنها به صورت سری به یکدیگر وصل شود توان آنها بالاتر می رود و می توان حتی یک رایانه قابل حمل و کوچک را روشن کرد. دانشمندانی که این روش را ابداع کرده اند می گویند این روش می تواند به میلیونها نفر در مناطق فقیر جهان کمک کند تا با هزینه پایینی برق مورد نیاز خود را تامین کنند.

  بررسی ها نشان داده است تولید روشنایی با این روش شش برابر ارزانتر از چراغهای نفتی است و در مقایسه با باتریهای معمولی پنجاه بار ارزانتر تمام می شود. البته برخی منتقدان می گویند که برق تولیدی با این روش کم است و تولید مقادیر فراوان ان بسیار هزینه بر است.

  گفتنی است این روش برای میوه ها و سبزیهای دیگر هم آزمایش شده و موفقیت آمیز بوده است اما به ارزانی سیب زمینی نبوده است.
  + نوشته شده توسط علیرضا در سه شنبه نهم فروردین 1390 و ساعت 23:47 |
  در يك تعريف بسيار ساده و ابتدايى مى توان گفت روبات ها ماشين هايى قابل كنترل توسط كامپيوترها هستند كه برنامه ريزى شده اند تا حركت كنند، اشياى خاصى را جابه جا كنند و كارهاى ديگرى كه در محدوده كارى آنها قرار دارد، انجام دهند. روبات ها مى توانند كارهاى تكرارى را سريع تر، ارزان تر و دقيق تر از انسان ها انجام دهند. لغت روبات از كلمه چكسلواكى robota، به معنى نيروى كار اجبارى، گرفته شده است. كلمه روبات اولين بار در سال ۱۹۲۱ توسط كارل كپك، رمان نويس و نمايشنامه نويس اهل چكسلواكى استفاده شد. كلمه روبات به ماشينى گفته شده بود كه براى كمك به انسان كارهايى را كه براى انسان سخت و نامطلوب يا ناخوشايند است، انجام مى دهد. روبات ها در فيلم ها به صورت خيالى و خارق العاده و هوشمند و گاهى اوقات موجودات مصنوعى خطرناك به تصوير كشيده مى شوند. اما روبات ها در حقيقت براى انسان ها كار مى كنند و كارها و ماموريت هايى كه ممكن است براى آنها خطرناك باشد، انجام مى دهند. در آينده، روبات ها در مدارس، منازل و حتى در بخش هايى از بدن انسان حضور خواهند داشت. در اوايل قرن هجدهم، براى اولين بار عروسك هاى خيمه شب بازى مكانيكى در اروپا ساخته شد. اين عروسك ها روبات خوانده مى شدند و توسط حلقه هاى متصل به هم گردانده مى شدند و توسط انتخاب گرهاى استوانه دوار كنترل مى شدند. در ۱۸۰۱ جوزف ماريا جكوارد يك دستگاه بافندگى خودكار اختراع كرد. اين دستگاه براى كنترل بالا رفتن نخ ها در كارخانه هاى پارچه استفاده مى شد و اولين دستگاهى بود كه مى توانست برنامه اى را ذخيره كند و يك ماشين را كنترل كند. پس از آن متداوماً تغييرات بسيار اندكى در سير تحول روبات ها رخ مى داد، اما به كندى به جلو حركت مى كرد.در اواخر دهه پنجاه و اوايل دهه شصت، اولين روبات هاى صنعتى به نام Unimate، توسط جورج دول و جو اينگلبرگ ارايه شد. اولين امتياز ثبت اختراع به نام دول بود، اما اينگلبرگ نخستين روبات بازارى را ساخت. از اين رو اينگلبرگ «پدر علم روباتيك» ناميده شده است. در سال ،۱۹۵۴ جورج دول يك بازوى مصنوعى با چندين اتصال ارائه كرد كه مقدمه اى براى روبات هاى پيشرفته امروزى شد. پس از آن يك مهندس مكانيك به نام ويكتور شينمن، يك بازوى انعطاف پذير ساخت كه تحت عنوان بازوى دستى جهانى قابل برنامه ريزى (PUMA) شناخته شد.
  + نوشته شده توسط علیرضا در شنبه بیست و هشتم اسفند 1389 و ساعت 15:29 |
 • روباتهایی که می دوند، می جهند، می خزند، می لغزند و روی شش پا راه می روند!
 • روبات هایی که می بینند، می شنوند و موانع را تشخیص می دهند.
 • و بالاخره روباتهایی که از شما فرمان می برند
 • + نوشته شده توسط علیرضا در جمعه بیست و هفتم اسفند 1389 و ساعت 11:34 |


  Powered By
  BLOGFA.COM